Brandfarliga Heta Arbeten

2995:-

JUST NU
2495:-

Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om skärning, svetsning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Denna utbildning ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap och behörighet. Du som går utbildningen har också möjlighet att kostnadsfritt registrera din behörighet i ID06 Kompetensdatabas. Utbildningen ger dig även tillgång till appen brandfarliga arbeten. Det är en app som fungerar som ett verktyg i ditt arbete och ett stöd i riskbedömningen när du ska ge tillstånd för eller utföra brandfarliga heta arbeten.

Certifikat

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten behöver kunskap och måste vara behörig. Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller skriva tillstånd behöver kunskap och behörighet för att få göra det. Denna utbildning ger dig rätt kunskap, behörighet och certifikat Brandfarliga Heta Arbeten.

Företagsanpassade Utbildningar

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar just efter erat behov. Våra instruktörer utför utbildningen ute på plats hos er. Kontakta oss för mer information.